Otevřeno o víkendech a svátcích.
Pátek - podvečer, sobota 10-22h, neděle 10-15h

Klikni = prohlídka Jestřebí boudy

Vítejte na stránkách Jestřebí boudy !

Jestřebí bouda slouží již léta veřejnosti zásluhou úpických turistů a jejich příznivců

Přijďte pobejt !!!

 

Online kamera

Pro plné rozlišení - klikni

Něco málo z historie turistiky v Úpici

První zmínka o organizované turistice v Úpici pochází z roku 1918. Ustavující schůze úpického turistického klubu se konala 6. dubna 1921 v dnes již neexistujícím hostinci  "U Lodrů". Největší rozmach turistiky nastal v roce 1958, kdy parta nadšenců turistiky uspořádala ve dnech 24. až 30. listopadu výstavu "O turistice". Zde byla veřejnosti představena značkařská činnost turistů a další možnosti turistického vyžití. Mezi zakladatele novodobé historie turistiky v Úpici patřili manželé Kachlíkovi, bratři Stanislav a Květoslav Vikovi, Josef Kábrt, Miloslav Hlaváč, manželé Ročňákovi, manželé Lantovi, Luboš Bárta, Jiří Preclík, Jiří Rudolf, Jiří Pauer a Milan Král.

Jednou z důležitých oblastí práce turistického oddílu se stalo vytipování a vyznačení turistických cest v okolí Úpice. Postupně se síť značených cest rozrůstala až do dnešní podoby. Značením a údržbou značených cest se vždy zabývala skupina zkušených značkařů.

Dalším důležitým obdobím úpické turistiky bylo získání boudy v osadě Paseka, kterou turisté nazvali Jestřebí bouda. Pod tímto názvem ji známe doposud. Po převzetí boudy, která byla v havarijním stavu a uvažovalo se o jejím zbourání, čekalo turisty hodně práce. Ve spolupráci s havlovickými a markoušovickými turisty se podařilo boudu zachránit a postupně upravit pro potřeby turistiky.
Turistický oddíl působil v Tělovýchovné jednotě Jiskra Úpice, později přejmenované na Spartu. Jeho členové se pravidelně účastnili okresních i celostátních a mezinárodních turistických akcí (srazy, školení, přeshraniční setkávání turistů, pochody a pod). Dále pořádali mnoho akcí pro turistickou veřejnost: Dálkové pochody (DEP Přechod Krkonoš, DP Podhůřím Krkonoš, Úpická 50 a další), výlety, srazy, zimní akce a akce pro děti na Jestřebí boudě.

V roce 1990, kdy obnovil svoji činnost Klub českých turistů,  byl i v Úpici založen odbor KČT při TJ Sparta Úpice. Jeho členové dále pokračují v dřívějších aktivitách oddílu se zaměřením na rodinnou a rekreační turistiku. Dodnes se účastní oblastních a celorepublikových turistických akcí (srazy, pochody, semináře a pod). Sami také pořádají akce pro širokou turistickou veřejnost (Zahájení turistické sezony v Jestřebích horách a Královéhradecké oblasti "Bílá u Bílého", hvězdicový DP "Letní putování Jestřebími horami", pochody "Cestami pošťáka Kolbaby", "Spadaným listím" a pod). Organizují i charitativní akce (Vánoce u stromu s ohřátou medovinou a Last Summer). Největší část své činnosti však věnují opravám a zvelebení své základny - Jestřebí boudě. Díky jejich velkému nadšení a za pomoci TJ Sparta, při získávání peněz se podařilo provést úpravy ubytovacích prostor, rekonstrukce topení a vnější úpravy boudy. Nová fasáda a ostatní venkovní úpravy umocnily její horský ráz a zcela změnily její letitý vzhled. Již mnoho let zajišťují turisté celoročně provoz bufetu o víkendech a svátcích ke spokojenosti turistické veřejnosti. Veškerý zisk z této činnosti jde zpět do obnovy a úprav Jestřebí boudy.
Jednou z velmi důležitých činností je i nadále údržba a značení turistických cest, a to nejen v regionu, ale i v části Krkonoš. Naší další aktivitou je realizace nových cyklotras v regionu Jestřebí hory, které cykloturisty provedou po zajímavých místech oblasti a zároveň spojí stávající a připravované cyklotrasy v sousedních regionech s návazností na celostátní síť.

Práce s mládeží:
V odboru pracuje oddíl mládeže "Loupežníci z Brend". Jedna družina je v Úpici a druhá v Radvanicích v Čechách. Oddíl má pravidelné víkendové schůzky, na kterých se učí pohybovat a orientovat v přírodě a zároveň ji chránit. O prázdninách jezdí na tábor a na jaře pořádají pochod pro děti s dospělými "Po stopách loupežníka Lotranda". Členy oddílu se mohou stát děti od 7 let se zájmem o pobyt v přírodě. Přihlásit se mohou v Radvanicích u paní Dubnové a v Úpici u předsedy odboru, pana Vořechovského.

Jak se stát členem našeho klubu?
Pokud máte zájem o turistiku a chuť podílet se na ostatních činnostech odboru, stačí se přihlásit na adrese: Miroslav Vořechovský, Nerudova 489, 542 32 Úpice, e-mail mirvorechovsky @ volny.cz, nebo u některého vašeho známého z turistického oddílu. Po podání přihlášky pak můžete čerpat veškeré výhody člena KČT a po plném zapojení do činnosti odboru i mnoho výhod poskytovaných jen členům našeho odboru.

Oblastní turistické odznaky

Oblastní odznak Úpicko

Oblastní odznak Jestřebí hory 2

Podmínky plnění: Účast na dvou akcích odboru KČT Úpice a jedné akci odboru Malé Svatoňovice z kalendáře akcí. Návštěva muzea ve Rtyni v Podkrkonoší, expozice hornictví. Návštěva jedné ze tří nabídnutých zajímavých objektů (muzea Úpice, M. Svatoňovice, hvězdárny Úpice) a deseti z dvaceti zajímavých míst v okolí Úpice. Doba plnění odznaku je neomezena. Po splnění podmínek budou vydávány odznaky na akcích odboru KČT Úpice nebo po zaslání záznamníku na adresu: Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002, 542 32 Úpice. Cena záznamníku je 30,- Kč + poštovné, odznak zdarma. Doporučená mapa: E.26 Broumovsko, Góry Kamienne a Stolowe.

Podmínky plnění: Účast na tří akcích úpických turistů s cílem na Jestřebí boudě v osadě Paseka v Jestřebích horách. (Za ohřátou medovinou, Po stopách loupežníka Lotranda, Putování Jestřebími horami, DEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší, Spadaným listím) Návštěva Jestřebí boudy ve všech ročních obdobích, mimo uvedených akcí. Návštěva třinácti uvedených zajímavých míst Jestřebích hor. Cena záznamníku je 30,- Kč + poštovné

Informace o akcích a podrobnosti o plnění oblastních odznaků získáte na adrese:
Jana Vořechovská, Nerudova 489, 542 32 Úpice. Tel.: 604538694

 
 

Sněhový zpravodaj

Aktuální informace o sněhu na Brendách: viz online kamera.
Podrobné informace najdete na www.jestrebihory.net nebo www.rtyne.cz

Předpověď počasí

Počasí podrobně

Podrobná předpověď počasí pro Radvanice nebo Odolov.